بني ملال : المركز الجهوي للاستثمار ينظم ورشة تكوينية للمقاولات حول التدبير المالي

CRI Béni Mellal-Khénifra: Initiation des PME à la gestion financière en temps de crise
بني ملال : المركز الجهوي للاستثمار ينظم ورشة تكوينية للمقاولات حول التدبير المالي
17/10/2021 - 13:24